Är programmatiska köp alltid det bästa alternativet?